3 juli tot 30 augustus 2020

'Open kerk' Veerle


In en rond de kerk van Veerle-centrum vindt deze zomer een beeldententoonstelling plaats in het kader van open kerkgebouwen. De kerk is telkens open van 9 tot 18u.
flyer pdf

OPEN KERK - TENTOONSTELLING 2020
"De kerk van Veerle is een monumentale kerk, gelegen aan het markt-plein, langs de drukke baan naar Diest. Ze bevindt zich op een heuvelrug van ijzerzandsteen, met trappen ernaar toe en een park erachter. Op het marktplein zijn er de ganse zomer activiteiten. Er gaat ook een jaarlijkse processie met onze miraculeuze Lieve Vrouw naar de Wijngaardbos. De deuren, dakgoten en dakkapellen van onze kerk zijn op-nieuw geschilderd. In het kader van het kerkenplan van Laakdal heeft de kerkfabriek van OLV in de Wijngaard zich ertoe verbonden om van de kerk een open kerk te maken, multifunctioneel met diverse culturele activiteiten. Vele dorpelingen en vooral veel jongeren kennen de kerk niet meer. Nochtans is deze prachtige ruimte zo veel eeuwen zo ge-voelsladen geweest voor ons dorp. De kerkfabriek heeft daarom het initiatief genomen om gedurende de ganse vakantieperiode enkele beeldhouwers uit te nodigen om hun beelden met hun eigen thema’s te exposeren binnen en buiten onze kerk. De kerk bezint zich dit jaar over de handelingen van de Apostelen (o.a. ongelovig kijkend naar de hemel, of met een leeg en dan een vol visnet, of wegzinkend in het meer) of als pelgrims op weg naar Emmaus,…. Vele kunstwerken passen hierin. En vele thema’s kunnen aan bod komen: hoop en wanhoop, liefde en eenzaamheid, geloof en onbegrip, gevaar en veiligheid, rust….
Ook Willem Vermandere toont 14 hout-snedes. Ze hebben er samen een prachtig initiatief van gemaakt.
Door de coronamaatregelen is alles wat in mineur. Jammer, …., maar de schoonheid van hun beelden in onze kerk, de sereniteit, het licht in de glasramen, de Lieve Vrouw, … maken veel goed. Dank aan iedereen, vooral aan Jef van Leeuw, onze lokale beeldhouwer, die als curator optrad en het initiatief mogelijk maakte. Dank en proficiat. Onze pas geverfde deuren staan open."

René Bloemmen Voorzitter kerkfabriek OLV en Sint-Jozef

Heb je graag inlichtingen of wil je een beeld kopen: neem gerust contact op met de kunstenaar


O.L.V. in de Wijngaard
Veerle-Centrum

Screenasdshot_2

© Copyright 2020 MAG - All Rights Reserved